กลุ่มสายน้ำกก 2

ด้วย 9 Art Gallery / Architect Studio ได้เปิดตัวดำเนินการเผยแพร่ผลงานศิลปะต่อเนื่องมาแต่ปี 2544 ด้วยจุดประสงค์ที่จะเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทัศนะทางศิลปะระหว่างชุมชนกับเมืองอื่นๆ ระหว่างกรุงเทพฯ, เชียงใหม่ รวมถึงระดับนานาชาติ ด้วยศรัทธาในศิลปะเพื่อผลแห่งการพัฒนาวงการศิลปกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสมตามกระแสปัจจุบัน

นิทรรศการศิลปกรรม “ กลุ่ม สายน้ำกก ๒” ของ สรพงษ์ ทวีสมบัติ , ชัยวิชิต สิทธิวงค์, กำพล มะโนใจ, สมบูรณ์ สูงขาว, ชาตรี ศรีพรม, นัดทวี ยี่หล้า, ระวี มะโนเรือง และ พิสันห์ คำวัง เป็นนิทรรศการครั้งที่ 114 ที่จะจัดแสดงขึ้น ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 – 25 ธันวาคม 2557  และจะมีพิธีเปิดงานนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19.00 น.โดย คุณเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ ณ 9 Art Gallery / Architect Studio จ.เชียงราย

นิทรรศการ : ศิลปกรรมกลุ่มสายน้ำกก 2 “57”
ศิลปิน : (กลุ่มสายน้ำกก) มีสมาชิกกลุ่ม 8 คน สรพงษ์ ทวีสมบัติ ,ชัยวิชิต สิทธิวงค์ , กำพล มะโนใจ, สมบูรณ์ สูงขาว, ชาตรี ศรีพรม , นัดทวี ยี่หล้า , ระวี มะโนเรือง , พิสันห์ คำวัง
วันที่ : 27 พฤษจิกายน 2557 – 25 ธันวาคม 2557
สถานที่ : 9 Art Gallery / Architect Studio จ.เชียงราย
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 053-719-110
อีเมล : artgallery9@hotmail.com , artgallerynine@gmail.com
เว็บไซต์ : www.9artgallery.com

You may also like...