Category: House of Art

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นครั้งแรก ในพื้นที่ 4 เขตนำร่อง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขต บางรัก

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นครั้งแรก ในพื้นที่ 4 เขตนำร่อง

สิปางอาร์ตแกลเลอรี่

สร้างขึ้นมาเพราะความรักใน ภาพวาด  ชอบใน ภาพวาด และผูกพันใน ภาพวาด และ งานศิลปะ รู้สึกว่า ภาพวาด สี พู่กัน ผ้าใบ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  ภาพวาด และ การได้ วาดภาพ ได้ระบายสีใน ภาพวาด  หรือแม้แต่ได้นั่งมอง ภาพวาด หรือ งานศิลปะ ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ก็ทำให้ชีวิตมีความสุข

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่

คลองบางหลวงในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นครั้งแรก ในพื้นที่ 4 เขตนำร่อง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

สายน้ำกับความเปลี่ยนแปลง แหล่งชุมชนช่างโบราณ จุดยุทธศาสตร์สามราชธานี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นครั้งแรก ในพื้นที่ 4 เขตนำร่อง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี

ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตธนบุรี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นครั้งแรก ในพื้นที่ 4 เขตนำร่อง

Toot Yung Gallery

A French man’s vision, this uplifting gallery-slash-meeting space promotes the works of aspiring local artists as well as introducing foreign artists and designers to the Bangkok art scene.

Tang Gallery

Founded in 2001, this gallery specialises in Chinese contemporary art. On 330 square metres,

Surapon Gallery

� The two-storey Surapon Gallery was commercially established in 1997 to present quality art by Thai artists to the public. Housed inside a modern glass-and-steel office building, the gallery started out by showing realistic...

Queen’s Gallery

The Queen’s Gallery opened in 2003 in response to Her Majesty Queen Sirikit’s initiative to create a permanent public space to exhibit and promote the works of both established and up-and-coming Thai artists.

National Art Gallery

Housed in a former Royal Mint built during the reign of King Rama V, the National Gallery displays work by Thai artists from the 17th Century onwards. Inherited by the Department of Fine Arts...

H Gallery

Established in 1999 by American H. Ernest Lee, H Gallery specialises in contemporary art and exhibits the works of emerging Thai and Asian artists. Located in the heart of Bangkok,

Bangkok University Art Gallery (BUG)

Located near the Klong Toei Port, this private university gallery exhibits the works of young, emerging as well as established Thai artists and designers about six to eight times a year. The 153-sqm exhibition...

Bangkok Art and Cultural Centre

� The Bangkok Art and Cultural Centre (BACC) is the first of its kind in the city, a place where the visitors can interact with a range of creative mediums on a number of...

100 Tonson Art Gallery

Named after its street address, 100 Tonson Gallery is a striking space set in a private residence covering a total area of 100 square metres. At the forefront of private art spaces in Bangkok,

La Lanta Fine Art

  Located in one of Bangkok’s most affluent districts on Sukhumvit Soi 31, La Lanta Fine Art offers contemporary artwork in the form of painting, sculpture, photography and fine art prints by established Thai...

หมู่บ้านศิลปินหัวหิน

  หมู่บ้านศิลปินหัวหิน ก่อตั้งขึ้น โดยมี คุณชุมพล ดอนสกุล นักสะสมผลงานศิลปะร่วมกับศิลปิน ทวี เกษางาม ทั้งสองได้ร่วมสานอุดมการณ์แห่งความรักที่มีต่องานศิลป์อย่างสุดใจ บังเกิด แกลเลอรี่ศิลปะในป่าหัวหินฝั่งตะวันตก เน้นบรรยากาศที่เป็นกันเอง ผ่อนคลาย และเสริมสร้างความสุขสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชม

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบ รวมทั้งผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และชุมชนใกล้เคียงได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

ไม่ใช่เรื่องยากเลยหากใครสักคนหนึ่ง ปรารถนาจะสัมผัสพัฒนาการอันยาวนานของวงการทัศนศิลป์ในเมืองไทย เพราะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้าได้รวบรวมองค์ความรู้อันล้ำค่าจากทุกแขนงของศิลป์แขนงนี้ไว้ในมนต์ขลังของอาคารโบราณอันสง่างาม

หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ในบริเวณเดียวกับพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่รู้จักอย่างดี โดยทำหน้าที่เป็นที่พำนักของศาสตร์ศิลปะระดับท้องถิ่นและนานาชาติของกรุงเทพ พร้อมทั้งเป็นชุมชนทางวัฒนธรรม ดังนั้นชื่อเสียงของหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันในฐานะที่เป็นสถานที่ที่หล่อหลอม สร้างปฏิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนหัวข้อสนทนาจึงได้กระจายอย่างรวดเร็ว

หอศิลป์เอมเจริญ

หอศิลป์เอมเจริญ หอศิลป์แสดงผลงานของศิลปิ่นแห่งชาติ และกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะเด็ก ท่ามกลางบรรยายกาศของท้องทุ่งและริ่มแม่น้ำที่ใส่เย็นเหมาะแก่การเรียนรู้ศิลปะ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สืบเนื่องจากธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน) และ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้จัดประกวด จิตรกรรมบัวหลวง ต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรม ราชินูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมา พระราชทานรางวัล และเสด็จทอดพระเนตรผลงาน จิตรกรรม ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544

ห้องแห่งแรงบันดาลใจ ปรีดี พนมยงค์

“การบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรนี้เป็นจุดประสงค์อันใหญ่ยิ่งของข้าพเจ้า ในการทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ต้องก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยขึ้น ในประเทศของข้าพเจ้าให้ได้”

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อสมัย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทย จึงได้รวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อเสียงและศักยภาพมาเก็บรักษาไว้โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินงาน

bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร และอยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลป วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 1. เป็นสถานที่ให้การศึกษาด้านศิลป วัฒนธรรมแก่ชุมชน และประชาชน 2. เป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมโยงทุนเดิม จากมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกิดองค์ความรู้หลากหลาย

Number 1 Gallery

Number1Gallery ( Bangkok, Thailand ) Founded in 2006, Number 1 Gallery has quickly established itself as one of the country’s most prolific exhibition spaces and committed representatives of Thai art. Situated in the heart...

I am Music Room

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีมืออาชีพ มือสมัครเล่น หรือเคยฝันอยากเป็นนักร้องนักดนตรี แต่ตื่นมาพบกับความจริงที่ต้องเป็นพนักงานแบงค์ เป็นทนายความหรือเป็นหมอ ทว่าความฝันอยากร้องรำทำเพลงหรืออยากเล่นดนตรี ยังไม่เคยจางหายไปจากใจ คุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมวงที่เคยซ้อมขึ้นเวทีมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่คุณกำลังซ้อมเพลงเพื่อทำเดโมไปประกวดเวทีล่าฝัน ห้องอัดเสียงและห้องซ้อมดนตรีคือสถานที่สำคัญที่จะประกอบความฝันหรือโปรเจคดนตรีของคุณให้เป็นรูปเป็นร่างงดงาม IamMusic Room เป็นห้องอัดเสียงและสตูดิโอซ้อมดนตรีที่มีทุกสิ่งตอบโจทย์ สนองความต้องการครบวงจรสำหรับนักร้องนักดนตรีทุกระดับ ด้วยบริการระดับมืออาชีพ แต่ราคามิตรภาพสุดๆ  บริหารงานโดย อ. หนุ่น สมเกียรติ ลี้บำรุง นักดนตรีมืออาชีพ ที่ผันตัวเองมาทำธุรกิจห้องซ้อมดนตรีมาตรฐาน ซึ่งมี Studio บันทึกเสียงทำ Demo รวมทั้งมีพื้นที่ ขาย / ให้เช่า เครื่องเสียง เครื่องดนตรี คาราโอเกะ...

Chang Theater

โรงละครช้าง จากความตั้งใจที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การเต้นร่วมสมัยที่ใช้ร่างกายในการเต้นและการสื่อสารในรูปแบบประเพณีไทยและสากล พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินนักเต้นชาวไทย ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงได้ดำเนินการโครงการ โรงละครช้าง ขึ้น เพื่อเป็นเวที สถานที่พบปะ ระหว่างผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะการเต้น และการแสดงร่วมสมัย ทั้งจากประเทศไทย และจากต่างประเทศ

KOI ART GALLERY

Koi Art Gallery Bangkok is an art gallery and creative space that features contemporary Thai artists. A place for artists and folks who really appreciate art and who aren’t afraid of new perspectives and...

KATHMANDU PHOTO GALLERY

“The newly opened KATHMANDU PHOTO GALLERY, in a wonderfully-restored old pre-war shophouse aptly located near the Indian (Sri Mariamma) Temple in Bangkok’s financial district, aims to do the same.”

หอศิลป์เซเว่นฯรังสรรค์

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ากลุ่มบริษัทในเครือบมจ.ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น มีนโยบายและความตั้งใจที่จะส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้แก่ศิลปินไทยผู้ผลิตผลงานศิลปะทุกแขนง ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนงานด้านวรรณศิลป์เช่นการจัดประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”, โครงการโรงเรียนรักการอ่าน, โครงการกล้าวรรณกรรม

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่ที่วังท่าพระ เป็นสถาบันเพื่อการ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2522 และได้ใช้กลุ่มอาคาร อนุรักษ์ในบริเวณ  วังท่าพระ  เป็นสถานที่ทำการ  วังท่าพระเดิมคือ  วังตะวันตก ในถนนหน้าพระลาน ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้าง  และพระราชทานให้แก่ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้า กรมขุนกษัตรานุชิต เป็นที่ประทับ

Thavibu Gallery

Thavibu Gallery Co. Ltd. is an art gallery for quality paintings. The Gallery’s objective is to promote quality art, particularly from Thailand, Vietnam and Burma, hence the name Thavibu Gallery. The emphasis is on...