พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นครั้งแรก ในพื้นที่ 4 เขตนำร่อง


ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางกอกน้อย และเขตบางขุนเทียน ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ดำเนินการจัดตั้งเพิ่มอีก 23 แห่ง และในปี พ.ศ. 2551 ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี รวมทั้งสิ้น 28 แห่ง จัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูล วัตถุสิ่งของ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำการเชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น หรือสังคมรอบข้าง ตามปัจจัย และบริบททางสังคมของแต่ละท้องถิ่น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 25 แห่ง ใน 25 พื้นที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
ตั้งอยู่ที่ วัดปุรณาวาส ที่นี่ก็เป็นอีกเขตหนึ่งที่จัดแสดงนิทรรศการด้วยภาพถ่าย และอุปกรณ์จริงนำมาให้เห็นจริงเพื่อเรียนรู้ เป็นที่ตื่นตาตื่นใจ ภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชน ที่พึ่งพาคูคลองเหล่านี้ สร้างภาพประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

มุมเด่นในพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการเริ่มต้นที่มุมแรกด้วยเรื่องราวประวัติคลองมหาสวัสดิ์ แต่เดิมคลองนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงขุดขึ้น ใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปฐมเจดีย์ ระหว่างเส้นทางได้สร้างศาลไว้เป็นระยะๆ ศาลาที่มีเรื่องเล่าขานสืบมากันนั้นได้แก่ ศาลาธรรมสพน์ เดิมเป็นศาลาใช้ปลงศพผู้รับใช้ทำงานของท่านเจ้าพระยาธิพากรวงศ์ ผู้เป็นแม่กองขุดคลองมหาสวัสดิ์ มีตัวอย่างภาพซ้อนโมเดลให้เห็นลักษณะศาลาได้เหมือนจริงน่าชื่นชมความพยายาม

มุมนิทรรศการแสดงภาพถ่ายการละเล่นในเทศกาลสารทของไทย เมื่อถึงเทศกาลสารท ชาวทวีวัฒนาจะกวนกระยาสารทเพื่อไปทำบุญถวายพระ จึงเกิดการเล่นเพลงขอทานกระยาสารท ขึ้นในท้องถิ่น ผู้เล่นจะพรางตัวเป็นขอทาน ร้องเพลงขอทานกระยาสารทไปตามคลองเป็นที่สนุกสานเพลิดเพลิน

มุมนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตชาวนา การทำนาเป็นอาชีพหลักของชาวทวีวัฒนา ปัจจุบันวิถีการทำนานั้นได้เปลี่ยปไปตามความเจริญ วิธีกระบวนการ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ต้องเก็บรักษาเอาไว้ให้ดียิ่งเสมือนโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์

มุมนิทรรศการภาพถ่ายประเพณีทอดกฐินทางเรือ และการแข่งเรือหน้ากฐินของชาวท้องถิ่นทวีวัฒนา ช่วงหนึ่งเดือนหลังออกพรรษา การทอดกฐินจะเกิดขึ้นคู่กับการแข่งขันเรือหรือการทอดกฐินทางเรือ นอกจากนั้นยังมีการแข่งเรือในเทศกาลลอยกระทงด้วย ทำให้เกิดความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชน

มุมสุดท้าย จัดแสดงความสวยงามน่าภาคภูมิใจของเส้นทางมุ่งสู่พุทธมณฑลทั้งสวนสวยดอกไม้ เขตทวีวัฒนานั้นได้จำลองเสาหงส์ที่ได้รับการยอมรับว่างดงามของถนนอุทยานมาแสดงให้ชมด้วย

การเดินทาง
สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย 515, 124, 125, 170, 359 มาลงที่หน้าตลาดพุทธมณฑล หรือสี่แยกพุทธมณฑลสาย 4 จากนั้นจึงต่อรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างไปยังโรงเรียนวัดปุรณาวาส

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดปุรณาวาส ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-441-7362
เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.- 16.00 น.

การเดินทาง
สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย 515, 124, 125, 170, 359 มาลงที่หน้าตลาดพุทธมณฑล หรือสี่แยกพุทธมณฑลสาย 4 จากนั้นจึงต่อรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างไปยังโรงเรียนวัดปุรณาวาส

สำนักงานเขตทวีวัฒนา
1 ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-441-4973-84

ข้อมูลโดย
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : กองวัฒนธรรม
โทร : 02-245-2547, 02-247-2333

 

 

You may also like...