Oliver Twist ของ อ สนิทวงศ์

โอลิเวอร์ ทวิสท์ ของนักแปลชั้นครู อ.สนิทวงศ์ (อุไร สนิทวงศ์) พ.ศ. 2498
หนังสือเรื่อง โอลิเวอร์ ทวิสท์ นี้ ข้าพเจ้าแปลจากเรื่อง Oliver Twist ฉบับย่อของ Charles Dickens ซึ่งใช้เป็นหนังสือสำหรับอ่านของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา


หนังสือเล่มนี้เป็นชีวประวัติของเด็กชายชาวอังกฤษที่ยากจนคนหนี่ง ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณร้อยปีมาแล้วในสมัยของดิ๊กเก้นส์ พวกคนยากจนซึ่งไม่สามารจะทำงานได้ ต้องถูกควบคุมอย่ใน สถานอนุกูลคนอนาถา สถานที่เหล่านี้มีสภาพเช่นเดียวกับคุกสำหรับขังนักโทษเราดีๆนี่เอง จากสถานที่เหล่านี้พวกเด็กผู้ชายที่ยากจนซึ่งพ่อแม่ตายได้ถูกส่งออกไปทำงาน ในขณะที่ยังเป็นเด็กเล็กๆมาก เด็กพวกนี้มีอาหารเลวๆกิน และไม่ใคร่จะมีเสื้อผ้าสวมอย่างเพียงพอ ในเวลาหนาวเด็กๆเหล่านี้จึงต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะอากาศหนาวจัด และต้องหิวโหย เพราะไม่มีอาหารกินอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นยังต้องถูกบังคับให้ทำงานอย่างหนักราวกับทาสอีกด้วย

ในประเทศอังกฤษทุกวันนี้ ความเป็นอยู่ของประชาชนพลเมืองแตกต่างจากในสมัยของดิ๊กเก้นส์มาก ชารลส์ ดิ๊กเก้นส์ ได้นำสิ่งที่โหดร้ายเลวทรามของชีวิตในสมัยนั้นมากล่าวไว้ในเรื่องของเขา เรื่องที่ชารลส์ ดิ๊กเกนส์เขียน โดยมากมักจะถอดมาจากชีวิตจริง เช่นเรื่อง David Copperfield ซึ่งเป็นเรื่องของเด็กกำพร้าที่น่าสงสารคนหนึ่ง เรื่องราวบางตอนในหนังสือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ประพันธ์จริงๆ

จากหนังสือเหล่านี้ที่ดิ๊กเก้นส์ได้เขียนไว้ ประชาชนชาวอังกฤษได้เห็นความโหดร้ายทารุณของความเป็นอยู่ในสมัยนั้น และพยายามจะปรับปรุงแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้น เพื่อช่วยให้พวกคนยากจนได้มีงานทำและมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบาย พวกลูกๆของคนยากจนได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย ซึ่งได้ออกประกาศภายหลังที่ดิ๊กเก้นส์ได้เขียนเรื่องของเขาแล้ว

เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านจะได้ทราบถึงความเป็นอยู่ของคนยากไร้ในประเทศอังกฤษในสมัยของดิ๊กเก้นส์ ท่านจะรู้สึกสลดใจเมื่อเห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็กน้อยที่ต้องตกระกำลำบาก ต้องตกอยู่ในอำนาจของพวกขโมย ที่บังคับกดขี่ให้เด็กน้อยนั้นกระทำโจรกรรมแต่เล็กๆ ท่านจะได้เห็นความเมตตาปราณีของบุคคลบางคนในเรื่อง ซึ่งได้ช่วยเหลืออุปการะโอลิเวอร์ ทวิสท์ เด็กกำพร้าน้อยในเรื่องนี้

ข้าพเจ้าหวังว่า หนังสือเรื่อง โอลิเวอร์ ทวิสท์ ฉบับย่อนี้จะให้ประโยชน์แก่นักเรียนเพราะเป็นหนังสือที่เขียนด้วยภาษาเรียบๆอ่านเข้าใจได้ง่าย และจะทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกเพลิดเพลิน เมื่อได้อ่านเรื่องชีวิตของเด็กกำพร้าคนหนึ่งในสมัยของดิ๊กเก้นส์ ชีวิตของโอลิเวอร์ ทวิสท์ เด็กกำพร้า ซึ่งเป็นตัวเอกในเรื่องนี้จบลงอย่างไร ท่านผู้อ่านค้นหาเอาเองจากการอ่านหนังสือเล่มนี้

อ.สนิทวงศ์ 29 ส.ค. 2498

You may also like...