Tagged: Summer Days with Coo

Summer Days with Coo

เด็กชาย อุเอฮาระ โคอิจิ พบหินหน้าตาประหลาดที่ริมแม่น้ำ เขานำมันกลับบ้าน เมื่อเขานำมันมาล้างในอ่างอาบน้ำ ก็ปรากฏตัวกัปปะ (สัตว์ในตำนานที่อาศัยอยู่ในน้ำ) ตัวหนึ่งออกมาจากหินก้อนนั้น เขาตั้งชื่อให้กัปปะว่าคู คูซึ่งพูดภาษามนุษย์จึงเริ่มอาศัยอยู่กับครอบครัวอุเอฮาระ