Tagged: SIX YEARS สาบสูญ

SIX YEARS สาบสูญ

ความหวังคือสิ่งที่โหดร้ายที่สุดในโลก ความตายยังดีซะกว่า เมื่อเราตาย ความเจ็บปวดก็หยุด แต่ความหวังจะฉุดให้เราขึ้นสู่ที่สูง เพียงเพื่อจะทิ้งเราให้หล่นกระแทกพื้นแข็ง