Tagged: Sadako Story

Sadako Story

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริง เมื่อซาดาโกะอายุได้สองขวบ บ้านของเธอในฮิโรชิมะถูกระเบิดปรมาณูโจมตี เธอรอดมาได้ราวปาฏิหาริย์ เธอเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพดี คล่องแคล่วว่องไว และรักกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ จนกระทั่ง…