Tagged: ROBO G

ROBO G

โคบายาชิ พนักงานบริษัทเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้รับคำสั่งให้พัฒนาหุ่นยนต์สองเท้า แต่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่า แล้วเขาก็นึกแผนตบตาขึ้นได้ โดยให้มนุษย์จริงสวมชุดหุ่นยนต์ ในที่สุดเขาก็พบชายแก่ที่ชื่อว่าซูซูกิ ซึ่งสามารถเข้าไปอยู่ในชุดหุ่นยนตร์ได้อย่างพอดี แต่แล้ว…