Tagged: PHOTOGRAPHER

Pichitchai kaewpikul

เป็นช่างภาพอิสระ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการถ่ายภาพหัวข้อเสรีภาพของเพศที่สาม จบการศึกษาจาก สาขาการถ่ายภาพ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Cherdwut Sakolya

เชิดวุฒิ สกลยา “ชีวิต คือ สิ่งมหัศจรรย์ สำหรับผม” ผมได้ขโมยจังหวะชีวิตของใครบางคน ที่ช่วงเสี้ยววินาทีชีวิตของเขาสามารถทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในหัวใจของผมได้ โดยอารมณ์ ความรู้สึก และเนื้อหาใจความ ถูกสื่อสารออกมาด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และเป็นธรรมชาติอย่างที่สุด