Tagged: PARE NADDA

SUMMER บันทึกของแม่บ้านผมสั้น แพร นัดดา

อากาศร้อนเกือบทุกวันตลอดทั้งปีของเมืองไทย ทำให้ยากลำบากต่อการกำหนดขอบเขต ของฤดูร้อนว่ามันได้เริ่มขึ้น หรือสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ และอาจเป็นความเลอะเลือนของฤดูกาล ที่ทำให้บางวันในฤดูร้อนนั้นไม่มีแดดเลย บางทีฤดูร้อนก็แทรกอยู่ในฤดูหนาว