Tagged: Grand Opening of Central Embassy

Grand Opening of Central Embassy

“กลุ่มเซ็นทรัล” เนรมิต ซิลเวอร์ คาร์เปท เปิดตัว “เซ็นทรัล เอ็มบาสซี” นิวลักชัวรี่มอลล์แห่งเอเชีย!! ยิ่งใหญ่อลังการ สมเป็นตำนานบทใหม่ประดับฟากฟ้าเมืองไทยที่ทุกคนรอคอย!!