Tagged: Golden Globe Awards

Golden Globe Awards

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา บรรดาซูเปอร์สตาร์หนุ่มสาวน้อยใหญ่ ต่างมาปรากฏกายเฉิดฉายกัน ทั้งสวย และหล่อกันอีกครั้งในงานประกาศผลลูกโลกทองคำครั้งที่ 70 ที่โรงแรมเบเวอรี่ ฮิลล์ ลอสแองเจลิส  อาทิ