Tagged: Dialogue in my mind

Dialogue in my mind

ผมเห็นสัตว์ประหลาดในทุกที่ มองลงไปในแม่น้ำเห็นสัตว์ประหลาดไหลลงมาจากท่อน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำ มองไปที่ถนนผมเห็นสัตว์ประหลาดวิ่งเต็มไปหมดตามท้องถนน