Tagged: CONCERT IRMA

CONCERT IRMA

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพร่วมกับเอเชียเจ็ท และ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี จัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลของ Irma เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ Enfants du Mékong