Tagged: BCBGMAXAZRIA

BCBGMAXAZRIA

บีซีบีจีแม็กซ์แอซเรีย (BCBGMAXAZRIA) แบรนด์เสื้อผ้าสุภาพสตรีสัญชาติอเมริกัน เปิดช็อปสุดหรู ณ เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า และเซ็นทรัลเอ็มบาสซี อวดดีไซน์ร้านในบรรยากาศโปร่งโล่ง หรูหรา ปนความเรียบง่าย