Tagged: Anthropos Bangkok

Anthropos Bangkok

Anthropos ที่จัด ณ กรุงเทพครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกกับการปฎิรูปและกระตุ้นความคิดด้วยนิทรรศการกลุ่ม โดยมีศิลปินรุ่นใหม่ทั้งสิบที่เป็นที่รู้จัก จากทั้งประเทศไทยและสิงคโปร์