Tagged: 18o

18o

“กลุ่มโป๊ยเซียน” เกิดจากการรวมตัวกันของศิลปิน คณาจารย์ นักศึกษา ซึ่งเคยได้รับทุนการศึกษาจาก ดร. ชุมพล พรประภา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ซึ่งให้ความสำคัญต่อวงการศิลปะและมอบทุนสนับสนุนมาเป็นเวลา 18 ปี แก่ศิลปิน คณาจารย์ และนักศึกษา