Tagged: ใจ กาย

ใจ กาย

นิทรรศการงานศิลปะที่แฝงคติสอนใจ ผลงานของเกียรติศักดิ์ ศิริผลา หลายภาพที่เห็นแล้วอดใจไม่ได้ที่จะต้องหยุดมองเพื่อค้นหาความหมาย