Tagged: เพลงปลุกใจ

ถามคนไทยกับขบวนการขอมือขวาของบรรดาเพลงปลุกใจ

คนไทยกับขบวนการขอมือขวาของบรรดาเพลงปลุกใจ ในบรรดาเพลงปลุกใจทั้งหมด เพลง ถามคนไทย ของสุรพล โทณะวณิก ที่ขับร้องโดยสันติ ลุนเผ่ ดูจะมี ‘ หมวดคำ ‘ ที่แสดงการเข่นฆ่ากันได้ภาพพจน์ชัดเจน กระทั่งเรียกได้ว่าค่อนไปทางซาดิสม์ ( sadism) ตั้งแต่ท่อนขึ้นต้น