Tagged: สัปดาห์หนังสือครั้งที่ 42 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 12

สัปดาห์หนังสือครั้งที่ 42 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 12

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯเดินหน้าจัดสัปดาห์หนังสือครั้งที่ 42 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 12 ลั่นไม่หวั่นกระแสตึงเครียด เชื่อสังคมเดินหน้าได้ด้วยการอ่าน