Tagged: ศุภาลัย ร่วมออกแบบ โรงเรียนโรตารีกรุงเทพหัวหิน

ศุภาลัย ร่วมออกแบบ โรงเรียนโรตารีกรุงเทพหัวหิน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม ร่วมกับสโมสรโรตารีสนับสนุนด้านการศึกษา นำทีมฝ่ายวิศวกรรมและประมาณการของบริษัทฯ