Tagged: นิทรรศการภาพศิลปะ Michael Deloffre

ศิลปะของ Michael Deloffre

โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก ขอนำเสนอนิทรรศการภาพศิลปะฝีมือจิตกรชื่อดังชาวฝรั่งเศส มร. ไมเคิล ดีลอฟ ได้นำผลงานศิลปะทั้งหมด 10 ชิ้นมาจัดแสดงไว้ในบริเวณ สตรีท ล็อบบี้ ของโรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก มร. ไมเคิล ดีลอฟ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2501 ทางตอนเหนือของฝรั่งเศส และเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดและประติมากรรมที่โดดเด่นมากมาย ในปี 2552 ผลงาน “Calligraphie 3D” ของไมเคิล ดีลอฟ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผลงานศิลปะร่วมสมัยของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย ปัจจุบันผลงานของไมเคิล ดีลอฟ ได้ถูกจัดแสดงมาแล้วถึง 150...