Tagged: ถวายหนังสือในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ว.วชิรเมธี

ถวายหนังสือในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ว.วชิรเมธี

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) รับมอบหนังสือ รวมมูลค่า 445,000 บาท สมทบโครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ว.วชิรเมธี จาก สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด