Tagged: งาน Bangkok Entertainment Week ร่วมกิจกรรมพิเศษฟรี ที่พิพิธภัณฑ์เด็กฯ

งาน Bangkok Entertainment Week ร่วมกิจกรรมพิเศษฟรี ที่พิพิธภัณฑ์เด็กฯ

คณะผู้จัดงานเมกะอีเวนต์ด้านดิจิทัลคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงสำคัญแห่งปี “Bangkok Entertainment Week” โดย 7 องค์กรภาครัฐร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน ขอเชิญชวนน้องๆ มาร่วมกิจกรรมพิเศษที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)