Tagged: งานฉลองวันชาติฝรั่งเศส

งานฉลองวันชาติฝรั่งเศส

เชิญร่วมสนุกสนานในงานฟรีเต้นรำฉลองวันชาติฝรั่งเศส! เพื่อฉลองงานวันชาติฝรั่งเศสตามประเพณีที่เน้นความรื่นเริงและเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าร่วมสนุกสนานกันเต็มที่ ในปีนี้สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจึงได้จัดงานเต้นรำขึ้นในโอกาสดังกล่าว ภายใต้บรรยากาศแบบฝรั่งเศสแท้ๆ