Tagged: คือคนและผู้คน

คือคนและผู้คน

ความเรียงกึ่งเรื่องสั้นสิบสามเรื่อง เรียบง่าย งดงาม ดั่งใบไม้ร่วง คืนสู่รากลงดิน คือคนและผู้คน ความเรียงกึ่งเรื่องสั้นสิบสามเรื่องของ ตั๊ก วงศ์รัฐ หนึ่งในตำนานนักเขียนกลุ่ม “พระจันทร์เสี้ยว” เมื่อทศวรรษที่ ๒๕๑๐ ก่อนเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา