Tagged: คณะดนตรีร่วมสมัย คณะดนตรีมะขามป้อม

คณะดนตรีร่วมสมัย คณะดนตรีมะขามป้อม

หากเอ่ยถึงผลไม้ในตำนาน โดยเฉพาะตำนานผลไม้โบราณของประเทศอินเดีย ซึ่งนอกเหนือจากมะเดื่อ มัคคะลีผล หรือ นารีผล และอื่นๆ ซึ่งแน่นอนว่า มะขามป้อม ก็เป็นหนึ่งในผลไม้โบราณเหล่านั้นด้วยเช่นกัน