Tagged: ขยะ Trash

ขยะ Trash

เรื่องราวของเด็กชายที่เป็นเพื่อนรักกัน 3 คน ‘ราฟาเอล’ ‘การ์โด’ และ ‘แรต’ ทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมืองขยะ ”เบฮาลา” สถานที่ที่เป็นศูนย์รวมขยะ กลิ่นเหม็นคลุ้งลอยตลบทั่วเมือง เด็กเหล่านี้ดำรงชีวิตด้วยการเก็บของจากภูเขาขยะไปขาย