Tagged: การแสดงแห่งจิตวิญญาณ

การแสดงแห่งจิตวิญญาณ

“เมื่อตอนอายุได้สามสิบต้นๆผมเคยได้รับให้เชิดบทตัวเอกในบุงระขุเรื่องใหม่ๆของเอนเอชเค 5-6 เรื่องด้วยกันการได้สร้างตัวละครขึ้นมาเองจากศูนย์ ทำให้ผมเรียนรู้อย่างมาก