เทศกาล BACC Performance Festival # 1

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายศิลปะการแสดง จัดเทศกาลศิลปะการแสดงส่งท้ายปี ในเทศกาล BACC Performance Festival  # 1

 ในปี 2555 นี้นับเป็นปีแรกที่หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปการแสดงขึ้น เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้-สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้ การแสดงต่างๆ ประกอบด้วย การแสดงละครเวที ละครใบ้ ศิลปะการแสดงสด ศิลปะการเต้นร่วมสมัย อีกทั้งยังมีกิจกรรม Workshop ด้านศิลปะการแสดงสดและศิลปะการเต้นร่วมสมัย ที่เปิดรับผู้สนใจให้ได้ลองเข้าร่วมกิจกรรมกัน การเสวนาจากกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปินหลายกลุ่มที่มีลักษณะทางการแสดงที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย

ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางหอศิลปกรุงเทพฯ จะเป็นพื้นที่ในการแสดงผลงานทางศิลปะการแสดงชั้นเยี่ยมของเหล่าศิลปินมากความสามารถที่วาดลวดลายสร้างสรรค์ผลงาน พระจันทร์สีส้มอมชมพู (Expression Mime) โดย สถาบันละครใบ้คนหน้าขาว สองเรื่องสองรส “รักกลืนกิน” และ “ฝนทำไมต้องตก” ละครใบ้ที่จะกลับมาเล่นให้ชมกันอีกครั้งหลังจากสร้างความประทับใจให้ผู้ชมเมื่อกลางปีที่ผ่านมา เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ “เอเชียโทเปีย # 14/2012 รีคอนสตรัค ดีคอนสตรัค” (ASIATOPIA The International Performance Art Festival #14/201 RECONSTRUCT   DECONSTRUCT) ศิลปะแสดงสดระดับสากลปีที่ 14 โดยศิลปินศิลปะแสดงสดที่มีชื่อเสียงระดับสากล จุมพล อภิสุข และเพื่อนๆ ศิลปินระดับนานาชาติ ที่ได้รับความสำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียและได้รับการกล่าวขานในชุมชนศิลปิน กำหนด-รู้ (Noting) Noting the Self การแสดงร่วมสมัยในรูปแบบการด้นสด-เดี่ยวบนพื้นฐานสติสัมปัชชัญญะและการกำหนดรู้ โดย ธนัชพร กิตติก้อง มหกรรมการเต้นนานาชาติ (International Dance Festival 2012) โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts) การแสดงเต้นระดับนานาชาติน่าตื่นใจ อีกทั้งร่วมเสวนากับศิลปินระดับนานาชาติ หนังหน้า ม(า)หาภัย ดัดแปลงจาก About Face ของ Dario Fo ละครเวทีร่วมผลิต โดยศิลปินในเครือข่ายละครกรุงเทพ 11คณะ (พระจันทร์เสี้ยว แปดคูณแปด สมมุติ มรดกใหม่ อนตฺตา เสาสูง นิวเธียเตอร์โซไซตี บีฟลอ มะขามป้อม บางเพลย์ เบบี้ไมม์) กำกับการแสดง โดย ดำเกิง ฐิตะปิยศักดิ์ ร่วมด้วยนักแสดงจาก 11 คณะละคร

ตารางการแสดงงาน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

18.30 น. การแสดง พระจันทร์สีส้มอมชมพู (Expression Mime) โดย สถาบันละครใบ้คนหน้าขาว ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555

14.00 น.และ 18.30 น. การแสดง พระจันทร์สีส้มอมชมพู (Expression Mime) โดย สถาบันละครใบ้คนหน้าขาว ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2555

13.00-19.00 น. workshop เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ “เอเชียโทเปีย # 14/2012 รีคอนสตรัค ดีคอนสตรัค” โดยศิลปินศิลปะแสดงสดที่มีชื่อเสียงระดับสากล จุมพล อภิสุข และเพื่อนๆศิลปินระดับนานาชาติ ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

17.30 น. พิธีเปิด

18.30-20.30 น. การแสดง เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ “เอเชียโทเปีย # 14/2012 รีคอนสตรัค ดีคอนสตรัค” โดยศิลปินศิลปะแสดงสดที่มีชื่อเสียงระดับสากล จุมพล อภิสุข และเพื่อนๆศิลปินระดับนานาชาติ ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2555

13.00 – 15.00 น. เสวนา

16.30 – 20.30 น. การแสดง เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ “เอเชียโทเปีย # 14/2012 รีคอนสตรัค ดีคอนสตรัค” โดยศิลปินศิลปะแสดงสดที่มีชื่อเสียงระดับสากล จุมพล อภิสุข และเพื่อนๆศิลปินระดับนานาชาติ ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

19.00 น.การแสดง หนังหน้า ม(า)หาภัย โดยศิลปินในเครือข่ายละครกรุงเทพ 11คณะ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555

14.00 น. และ 19.00 น. การแสดง หนังหน้า ม(า)หาภัย โดยศิลปินในเครือข่ายละครกรุงเทพ 11คณะ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2555

19.00 น.  การแสดง หนังหน้า ม(า)หาภัย โดยศิลปินในเครือข่ายละครกรุงเทพ 11คณะ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555

14.00 น. และ 19.00 น. การแสดง หนังหน้า ม(า)หาภัย โดยศิลปินในเครือข่ายละครกรุงเทพ 11คณะ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

(เสาร์-อาทิตย์เพิ่มรอบ 14.00 น.)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

19.30 – 21.00 น. การแสดง กำหนด-รู้ (Noting) Noting the Self โดย ธนัชพร กิตติก้อง ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2555

14.30 น. การแสดง กำหนด-รู้ (Noting) Noting the Self โดย ธนัชพร กิตติก้อง และ เสวนา

19.30 น. การแสดง กำหนด-รู้ (Noting) Noting the Self โดย ธนัชพร กิตติก้อง ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

19.30 น. เลี้ยงรับรองและการแสดง มหกรรมการเต้นนานาชาติ (International Dance Festival 2012) โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts) ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555

เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป มหกรรมการเต้นนานาชาติ (International Dance Festival 2012) โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts) ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555

เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป มหกรรมการเต้นนานาชาติ (International Dance Festival 2012) โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts) ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

พระจันทร์สีส้มอมชมพู (Expression Mime) โดย สถาบันละครใบ้คนหน้าขาว
บัตรราคา: บุคคลทั่วไป 350 บาท / นักศึกษา 200 บาท
จองบัตรเข้าชม ติดต่อ คุณไพทูรย์ ไหลสกุล โทร : 081-3003550

หนังหน้า ม(า)หาภัย โดยศิลปินในเครือข่ายละครกรุงเทพ 11คณะ
บัตรราคา: 16-18 พ.ย. 2555 ราคา 400 บาท / 20-22 พ.ย. 2555 ราคา 450 บาท / 23-25 พ.ย. 2555 ราคา 500 บาท
พิเศษ จองบัตรภายในวันที่ 11 พ.ย. 55 ในราคาพิเศษเพียง 350 บาท
พิเศษ นักเรียน นักศึกษาจองเป็นหมู่คณะ 10 คน ขึ้นไป ราคา 350 บาท เท่านั้น
ติดต่อจองบัตรที่ คุณณัฎฐนันท์ ประเสริฐรัสมี โทร : 086-562 3633

มหกรรมการเต้นนานาชาติ (International Dance Festival 2012) โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts)
บัตรราคา: บุคคลทั่วไป ราคา 1800 บาท/ 1200บาท/ 600 บาท / นักศึกษา 300 บาท
จองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com โทร : 02-262 3456

เทศกาล BACC Performance Festival # 1
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายศิลปะการแสดง
วันที่ : 09 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2555
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 และห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
ติดต่อสำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ โทร : 02-2146-630 – 8

You may also like...