The incredible Journey to the New Horizon เลอ เมอริเดียน

เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ร่วมส่งเสริมศิลปะกับงาน มุมมองใหม่ หรือ ‘A New Perspective’ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานศิลปะ แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่แปรเปลี่ยนให้ เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความคิดสร้างสรรค์ใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงแรมได้จัดขึ้น โดยครั้งนี้เป็นการจัดงานมุมมองใหม่บนภาพถ่าย หรือ “A New Perspective on Photography:  The Incredible Journey to the New Horizon” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับศิลปินหน้าใหม่ๆได้มีส่วนเข้า

มาเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิด โดยเชิญช่างภาพ 2 ท่าน คุณประสิทธิ์ ดีศิลปกิจ ผู้ชนะเลิศการประกวดและคุณฤทัยรัตน์ พวงแก้ว ผู้เข้ารอบคัดเลือกมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยว

”ผมรู้สึกยินดีที่การจัดประกวดถ่ายภาพครั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้ามาร่วมด้วยจำนวนมาก ทุกภาพมีความน่าสนใจที่ต่างกันไป และก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางโรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ จะจัดแสดงนิทรรศการภายถ่ายจากการประกวดนี้ต่อเนื่องจากการประกวดเพื่อเป็นการสนับสนุนและโชว์ผลงานช่างภาพคนไทย และให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเพื่อศึกษาผลงานหรือหาแรงบันดาลใจ” กล่าวคุณรัฐสยาม ศีลคุณ บรรณาธิการ

ภายใต้หัวข้อ “The incredible Journey to the New Horizon” เลอ เมอริเดียน กรุงเทพได้เชิญช่างภาพผู้มากพรสวรรค์ ที่ชนะการประกวดและอีกหนึ่งผู้ที่เข้ารอบ

• คุณประสิทธิ์ ดีศิลปกิจ ผู้ชนะเลิศการประกวด กับผลงานชื่อ “Ice Blue Cave”
• คุณฤทัยรัตน์ พวงแก้ว ผู้เข้ารอบคัดเลือก กับผลงานชื่อ “แสงสุดท้ายในเอิร์ทซิกกาก้า”

และเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินช่างภาพผู้มากความสามารถทั้งหลาย โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย โดยจัดพิธีเปิดนิทรรศการขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2555 โดยมีคุณรัฐสยาม ศีลคุณ บรรณาธิการ คุณประสิทธิ์ ดีศิลปกิจ ผู้ชนะเลิศการประกวดและคุณฤทัยรัตน์ พวงแก้ว ผู้เข้ารอบคัดเลือก และแขกผู้มีเกียรติในวงการศิลปะและภาพถ่าย และสื่อมวลชนอีกมากมาย ร่วม 50 ท่าน ได้เข้ามาร่วมพูดคุยถึงความหมายและมุมมองใหม่ๆของการท่องเที่ยว

เกี่ยวกับ งานเ ปิดมุมมองใหม่ 
เลอ เมอริเดียนนำแนวคิดประสบการณ์การสร้างสรรค์ในโลกแห่งศิลปะมารังสรรค์ให้ทรงคุณค่า โดยริเริ่มจัดงานเปิดตัว ‘A New Perspective’ หรือกิจกรรมการสร้างสรรค์มุมมองใหม่ ซึ่งจะจัดอย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานศิลปะ แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมร่วมสมัย แปรเปลี่ยนให้ เลอ เมอริเดียนกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความคิดสร้างสรรค์ใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสร้างสรรค์มุมมองใหม่ หรือ ‘A New Perspective’ ที่จัดอย่างต่อเนื่อง จะให้ความสำคัญกับศิลปินทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์วัฒนธรรมที่มีแบบฉบับเฉพาะด้าน และเปิดโอกาสให้แขกที่มาร่วมงานได้สัมผัสหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ภายในงาน ‘A New Perspective’ ศิลปินผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละชุดจะประกอบไปด้วยศิลปินร่วมสมัย  กูรูในวงการงานศิลปะ และแขกผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในท้องถิ่น เพื่อที่จะทำให้งานศิลปะเกิดความน่าสนใจ ความคิดริเริ่ม และที่สำคัญที่สุดคือให้แขกผู้มาเยือนเลอ เมอริเดียนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆทางด้านศิลปะ

นอกจากนี้ เลอ เมอริเดียนได้แต่งตั้ง คุณเจอโรม ซานส์ (Jerôme Sans) ผู้นำด้านนวัตกรรมศิลปะสมัยใหม่เป็นภัณฑารักษ์ศิลปินผู้บุกเบิกทางด้านงานศิลปะฝรั่งเศส เพื่อริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ในการปรับโฉมของแบรนด์ในจุดต่างๆที่แขกสามารถสัมผัสได้กับประสบการณ์โต้ตอบที่แปลกใหม่และแตกต่างไปจากเดิม

นิทรรศการ “A New Perspective on Photography: The Incredible Journey to the New Horizon” จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 06 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 ที่บริเวณ Hub ของโรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ

You may also like...