ฝรั่งมองไทย เสวนาประกอบ นิทรรศการไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์

วิทยากร
– David Elliott ภัณฑารักษ์ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังป็นนักเขียน ซึ่งเคยเป็นผู้อำนวยการของ Museum of Modern Art, Oxford, UK, Moderna Museet, Stockholm และ Mori Art Museum, Tokyo.


– Philip Cornwel-Smith นักข่าวอิสระและเป็นผู้เขียนหนังสือ Very Thai
– Rolf Von Bueren ผู้บริหารแบรนด์เครื่องประดับ และของตกแต่งบ้านที่ผลิตขึ้นจากฝีมือของช่างคนไทย ภายใต้ชื่อ Lotus Atrs de Vivre

ผู้ดำเนินรายการ : ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์

การเสวนาเป็นภาษาอังกฤษ และมีแปลเป็นภาษาไทย

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 เวลา 17.00 – 19.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

You may also like...