Extraordinary

นิทรรศการ : Extraordinary
ศิลปิน : ธณฤษภ์ ทิพย์วารี ,บุญเหลือ ยางสวย,เทวพร ใหม่คงแก้ว ,ประวิทย์ ล้ำเจริญ,
กิตติศักดิ์ เทพเกาะ,พัทธ์ ยิ่งเจริญ,ธัญชนก ผลากุลสันติกร,ทินพัฒน์ ทาเครือ
และ ลดากร พวงบุบผา
ระยะเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2022
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

“Extraordinary” เป็นการรวมตัวของกลุ่มศิลปินคุณภาพที่หน้าจับตามองซึ่งจะเป็นการเปิดตัวจัดขึ้นโดยนัมเบอร์วันเเกลลอรี่ พร้อมกันนี้ความพิเศษของนิทรรศการยังถือเป็นการเปิดตัวนัมเบอร์วันเเกลลอรี่สาขา ณ ริเวอร์ซิตี้ อีกด้วย โดยเนื้อหาเเละเเนวคิดผสานนำเสนอผลงาน ที่หลากหลายไม่ว่าประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม สังคม เเละเทคนิคกระบวนการทางศิลปะของศิลปินเเต่ละท่านเอง ด้วยความพิเศษที่หลากหลายและความแตกต่างแต่ละส่วนดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกันแต่อาจมีสุนทรียภาพและความหมายของทั้งหมดร่วมกันใน นิทรรศการ “Extraordinary” นี้
ธณฤษภ์ ภาพผลงานจิตรกรรมที่อัดเเน่นไปด้วยเนื้อหาราวกับจารึกทางประวัติศาสตร์ จากสงครามcrusade ถึงสงครามโลกครั้งที่1 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของสงครามโลกครั้งที่2 ความรุนแรงที่ nanking ,Hiroshima ,Nagasaki ,Vietnam war, Afghanistan จนถึง Invation of Ukraine 2022 มนุษยชาติใช้สันติภาพเป็นตัวประกันในการใช้ความรุนแรงเสมอ.
บุญเหลือ ในยุคสมัยหนึ่งสื่อการ์ตูนถูกมองว่าเป็นสื่อไร้สาระไร้ประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่ เเต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสื่อการ์ตูน อนิเมะ มังงะ มีอิทธิพลอย่างมาก ด้วยจินตนาการที่ไร้ขอบเขต ไม่มีถูกผิด อะไรก็เกิดขึ้นได้ ในงานชุดนี้จึงได้รับเเรงบันดาลนี้มาใช้ จากเรื่อง โจโจ้ จะมีรูปร่างพลังจิตที่มีความสามารถพิเศษ ข้าพเจ้าจึงมองว่าคนที่มีความสามารถโดดเด่นที่พิเศษกว่าคนทั่วไป
เทวพร “สงครามและการสูญเสีย” โลกเกิดมาพร้อมกับความสวยงานของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ เหตุผลจากความโลภ ความอยากมีอยากได้ ในอำนาจของบุคคลเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ผลลัพธ์ก็คือ การสูญเสีย ในทุก ๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านจิตใจและร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องกันมาเป็นทอด
ประวิทย์ กับชุดผลงานที่มีชื่อว่า “Because of love อันเนื่องมาจากความรัก” ผลงานชุดนี้ต่อยอดมาจากนิทรรศการ I am you จัดแสดงที่ผ่านมา โดยผลงานในชุดนี้ต้องการถ่ายทอดแสดงออกในแง่มุม ความรัก ผ่านการเล่าเรื่องภาษาภาพ การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้คาแรคเตอร์ Wit เด็กอ้วนที่มีลักษณะคล้ายตัวศิลปินเอง มาเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องราว
พัทธ์ Festoon of fruit and flowers พวงผลไม้หรือดอกไม้ประดับ นั้นเป็นวัฒนธรรมตกแต่งอาคารที่มีมาตั้งแต่สมัยกรีก/โรมัน ก่อนจะกลายมาเป็นอาภรณ์สวมกายให้กับแนวคิดของศิลปะแบบคริสต์ศาสนาในภายหลังโดยเฉพาะในช่วงคศต.ที่17 ในแง่นี้ Fruit festoon จึงแฝงฝังไปด้วยนัยยะของความอุมดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง และศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยในคราวเดียว อย่างไรก็ดี ในสังคมปัจจุบันที่ความสูงส่ง และศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถถูกผูกขาดไว้กับหน่วยใดหน่วยหนึ่งของสังคมได้อีกต่อไป ศิลปินจึงได้ทดลองนำสัญญะข้างต้นมาดัดแปลง ประกอบร่าง สร้างตัวตนใหม่กับภาพทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสะท้อนถึงการท้าทายของยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลงของตัวสัญญะไปตามบริบททางประวัติศาสตร์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
ธัญชนก ศิลปินที่หยิบยก เรื่องราวบทความของหนังสือเล่มสำคัญ ปรัชญาชีวิต : ว่าด้วยความตาย (คาลิล ยิบราน) “เธอต้องการรู้ความลับของความตาย แต่เธอจะพบมันที่ไหนเล่า นอกจากแสวงเอาในท่ามกลางของชีวิต” บอกเล่ามุมมองของชีวิตมนุษย์ ทั้งเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความรัก และความเศร้า ที่จะได้สัมผัสกับความไพเราะและงดงามแห่งชีวิต มาสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเทคนิคผลงานทางจิตกรรมที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน
ทินพัฒน์ ความเชื่อของคนสมัยก่อนนั้นคือสอนให้เราเคารพและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ความเชื่อก็จะแตกต่างกันหรือเหมือนขึ้นอยู่กับ ภูมิประเทศ สังคม ศาสนา ยกตัวอย่างประเพณีลอยกระทงวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ประเพณีนี้ไม่ได้มีแต่เพียงบ้านเรา ยังมี จีน พม่า ศรีลังกา แม้เชื้อชาติจะต่างกันแต่ก็ยังมีความเชื่อ
ลดากร เรื่องราวของความสุขและโลกแห่งความฝันที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำบอกเล่าของแม่ผู้เป็นที่รักสู่เรื่องราวความอบอุ่นในการใช้ชีวิตร่วมกัน ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching) ที่เป็นเสมือนภาพแทนจินตภาพของแม่และจินตนาการฉันที่ถ่ายทอดการร่วมใข้ชีวิตด้วยกันอย่างอบอุ่น ภายในบรรยากาศของบ้าน ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตเหนือจริงที่เป็นสัญลักษณ์ให้ความหมายแทนฉันและแม่ในการใช้ชีวิตร่วมกันในโลกอีกใบหนึ่ง ลายล้อมไปด้วยต้นไม้ พืชพรรณ ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความจริง
กิตติศักดิ์ เทพเกาะ สังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้ ต่างเต็มไปด้วยปัญหาอันซับซ้อนมากมาย ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากคุณธรรมและศีลธรรมในจิตใจของผู้คนได้ลดลงไปเป็นอันมาก ส่งผลให้เกิดเป็นความวุ่นวาย เกิดปัญหาความขัดแย้ง เป็นผลที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในสังคม
ประสบการณ์ที่ได้พบเจอของผู้คนจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ความเป็นจริงในสังคม ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมเมือง สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ จนทำให้เกิดปัญหาความเปลี่ยนแปลงในด้านพันธุกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าของสังคมเมือง และเกิดปัญหาจากโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จนเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการดำเนินชีวิตในสังคม ทุกข์เหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์เป็นดังคำพระพุทธศาสนา ที่ว่า “สัตว์ทั้งหลาย เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”

“Extraordinary” คือนิทรรศการพิเศษที่จะเกิดเเละเปิดตัวขึ้นในเดือนเมษายนนี้ จากความร่วมมือเเละความตั้งใจจากนัมเบอร์วันเเกลลอรี่เองเเละกลุ่มศิลปิน หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งต่อมอบความพิเศษนี้ให้เเก่ผู้ชมเเละผูรักงานศิลปะทุกท่านจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมผลงานและเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “Extraordinary” โดย Number1gallery ณ River City Bangkok ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

Exhibition : “Extraordinary”
Artist : Thanarit Thipwaree,Boonhlue Yangsauy,Tewaporn Maikongkeaw,Kittisak
Thapkoa,Prawit Lumcharoen,Pat Yingcharoen,Thunchanok Plakulsantikorn
,Thinnapat Takuear and Ladakorn Puangbubpha
Exhibition Period : Sunday 24 April – 8 May 2022
Exhibition Venue : Number1gallery @ River City Bangkok

“Extraordinary” is a gathering of an exceptional qualitative group artists, and the opening set up by Number One gallery. Nevertheless the special thing of this exhibition is the grand opening of Number one gallery new branch at River City. Representing the notable content and different combined conceptions, relate to a history, politics, cultures, a society and peculiar art techniques and processes of each artist. A several specialty and the differences from each part may not be compatible but the aesthetics and the core meaning of everything are united in this “Extraordinary” exhibition.
Thanarit Thipwaree , The work that full of all subject matter as if it was the historical engraving. From The Crusade war to World War I The genocide of World War 2 the severity of nanking ,Hiroshima,Nagasaki,Vietnam war,Afghanistan Institute Invation of Ukraine 2022 humanity has always used peace as a hostage to violence.
Boonhlue Yangsauy , in a period of time cartoon was insulted as a pointless media by adults’ perspectives. In fact we cannot deny the power of cartoon media such as anime, and manga with an ultimate imagination, no right nor wrong and unpredictable situations. However this work got inspired by Jojo story, a man who has an uncommon mental power and special abilities. “I then considered these typical people are more extraordinary than others”.
Tewaporn Maikongkeaw, “War and loss” The planet was occurred along with the beauty of nature and pure creatures. Greed and desires of certain group of people cause a total loss in every angle of mentality and physicality which consequently affect from one to another.
Kittisak Thapkoa, A current society of human are now suffering from many implicated issues that have affected from reduction of human’s valuable moral and virtue and it causes chaos and a conflict that leads to decadence in a society.
Experiences that we have been through and things that occur in a present situation, the reality in a society and a rapid change of an urban society, these have impacted human and caused an uncertain change of gene, a development of an urban society and the problem of unavoidable disease and illness which became a severe consequence against human’s life. These difficulties always stay with us as the principle teaching in Buddhism says “May all beings subject to birth, aging, illness, and death, be happy”.

Prawit Lumcharoen , with a work series titled “Because of love”, a continuing idea from his previous exhibition “I am you”. This series intentionally expresses about love through the story of image language and direct expression with the character of Wit, a fat boy who has an identical figure as an artist himself to be a main character leading the whole story.
Pat Yingcharoen, Festoon of fruit and flowers is an olden cultural building decoration which has been established since Greek/Roman era before it became a cloth and a concept of art in Christian religion especially in 17th century. At the same time Fruit festoon has a significant meaning of plenty, wealth and sanctity. However, in the present society where highness and holiness are unable to be bonded with any single company, artist then experimented the work by bringing the message of the context above to apply, reform and recreate a new identity regarding different aspects of history in order to reflect on a challenge of each age and the inevitably change of the signs on several circumstances based history.
Thunchanok Plakulsantikorn, the artist who appropriated the story from an important book referring to life philosophy: death (Kahlil Gibran) “She needs to know the secret of death but how can she find it unless she seeks it in the heart of life?” it refers to a perspective of human life, birth, aging, illness, death, love and sadness. You will find the heart of euphony and the beauty of life where they combined and created into this work with a magnificent and individual painting technique of the artist.
Thinnapat Takuear, the old people’s belief is to respect and connect with the nature. Each belief may be different or similar depending on each country, community, and religion for instance Loy Krathong festival, the purpose of the festival is to worship Upagupta who had been practicing asceticism under the deep ocean. Some place believes that Loy krathing is to worship their own god and to show their gratitude over Ganga River. The tradition is yet similar to other regions such as China, Burma and Sri lanka. The race may be different but the belief may not be.
Ladakorn Puangbubpha , the story of happiness and the world of dream which inspired by her beloved mother’s speech to a story of care and life living together, presenting through intaglio etching as an imagination of her mother and hers that express the tenderly life living together. An atmosphere in the house consists of unrealistic creatures which indicate her and her mother living in a different world, surrounded by trees, plants, and interior house appliances that inspired by real materials.

Experiences that we have been through and things that occur in a present situation, the reality in a society and a rapid change of an urban society, these have impacted human and caused an uncertain change of gene, a development of an urban society and the problem of unavoidable disease and illness which became a severe consequence against human’s life. These difficulties always stay with us as the principle teaching in Buddhism says “May all beings subject to birth, aging, illness, and death, be happy”.
For more information please contact
Nutta Reanmora Tel. (092) 508 3111 // (02) 630 2523

You may also like...