2 ดีไซเนอร์ไทยพิชิต “Golden Pin Design Award 2020” GREEN DOT BLUE และ Department of ARCHITECTURE Co คว้ารางวัลนานาชาติ

สองดีไซเนอร์ไทยคว้ารางวัลเกียติยศสูงสุดระดับโลก Green Dot Blue และ Department of ARCHITECTURE กวาดรางวัลจากเวที Golden Pin Design Award ประจำปี 2020 รางวัลด้านการออกแบบที่ทรงอิทธิพลที่ดำเนินการมานานกว่า 40 ปี ที่ยังมีการมอบรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมอีกจำนวน 24 ราย พร้อมด้วย 3 รางวัลพิเศษด้านการออกแบบที่ใช้วัสดุหมุนเวียนและการออกแบบเพื่อคุณภาพสังคม (Special Annual Award for Circular Design and Social Design พิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563

สองดีไซเนอร์ไทยที่คว้ารางวัล Golden Pin Design Award ในปีนี้ได้แก่ GREEN DOT BLUE ที่เป็นบริษัทเดียวที่ผลงานคว้ารางวัลการออกแบบหมุนเวียนวัสดุเพื่อความยั่งยืน (Special Annual Award for Circular Design) และ บริษัท Department of ARCHITECTURE จำกัด ก็เป็นหนึ่งใน 24 ผู้ได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมประจำปี 2563

Golden Pin Design Award คือรางวัลด้านการออกแบบระดับนานาชาติประจำปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมายาวนานที่สุด เพื่อเชิดชูผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่สร้างสรรค์โดยนักออกแบบที่เข้าประกวดให้มีโอกาสพิสูจน์ศักยภาพที่จะเข้าถึงประชากรในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาจีน ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่สุดในโลก

Golden Pin Design Award Group ประกอบด้วยรางวัลระดับนานาชาติ 2 หมวด คือ Golden Pin Design Award และ Golden Pin Concept Design Award รวมทั้ง Young Pin Design Award สำหรับนักศึกษาในไต้หวัน สถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน (Taiwan Design Research Institute: TDRI) เป็นผู้อำนวยการจัดงาน สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจของไต้หวัน เป็นผู้จัดงาน และกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวันทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

พิธีมอบรางวัลการประกวดในปีนี้จัดขึ้นในธีม “2020” เป็นสัญลักษณ์สะท้อนถึงผลกระทบและความท้าทายมากมายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ที่ทำให้ผู้คนต้องถอยหลังกลับมาหนึ่งก้าวเพื่อพิจารณาถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิต และค้นหาว่าเส้นทางที่จะเดินไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืนนั้นควรเป็นอย่างไร

รางวัลการออกแบบที่ใช้วัสดุหมุนเวียนและการออกแบบเพื่อคุณภาพสังคม – Sustainable Circular Design and Social Design ในปีนี้ มีผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เข้ารอบ (Shortlist) จำนวน 83 ราย และมีผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 24 ราย ได้แก่ ผู้ได้รับรางวัลประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) จำนวน 4 ราย ผู้ได้รับรางวัลประเภทการออกแบบพื้นที่ (Spatial Design) 7 ราย ประเภทการออกแบบเพื่อการสื่อสาร (Communication Design) 8 ราย และประเภทการออกแบบเชิงบูรณาการ (Integration Design) 5 ราย

ผลงาน ARTWORK by TOMii ของบริษัท GREEN DOT BLUE จำกัด จากประเทศไทยคือหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลประเภทการออกแบบหมุนเวียนวัสดุเพื่อความยั่งยืน (Special Annual Award for Circular Design) เป็นการออกแบบกระเป๋าสะพายหลังที่ผลิตขึ้นจากวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิลขวดพลาสติก ทีมออกแบบสร้างสรรค์ผลงานนี้จากข้อมูลว่าในประเทศไทยมีการใช้ขวดพลาสติกปีละ 4,000 ล้านขวดและมีไม่ถึง 20% ที่ถูกรีไซเคิล การรีไซเคิลขวดพลาสติกเหล่านี้ช่วยลดมลภาวะจากการนำขวดไปฝังกลบหรือเผาหรือโยนทิ้งในทะเล

ผลงานของดีไซเนอร์ชาวไทยที่ได้รับรางวัล Best Design ประเภทการออกแบบพื้นที่ จากการประกวดระดับโลกครั้งนี้ได้แก่ การออกแบบโรงแรม Little Shelter Hotel ของบริษัท Department of ARCHITECTURE จำกัด ที่ผสมผสานลักษณะศิลปะไทยล้านนาเข้ากับแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่ที่สะดุดตากลมกลืนในสไตล์ทันสมัย ทีมออกแบบของบริษัทฯ ได้ผสานความงามระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ที่สะท้อนบุคลิกสถาปัตยกรรมและงานศิลปะแห่งล้านนาได้เป็นอย่างดี

ผู้ได้รับรางวัล Special Annual Award for Social Design อีกสองรายการได้แก่ ผลงานชื่อ Book & Host โดย One-Forty จากไต้หวันและ The OLD SCHOOL: #AgeRready through Design โดย Enable Foundation จากฮ่องกง ซึ่งทั้งสองรายการได้รับการยกย่องจากคณะกรรมตัดสินว่าเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมการออกแบบที่สะท้อนประเด็นในสังคมปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ

ผลงานชิ้นอื่นที่มีความโดดเด่นมีหลายรายการ อาทิ The History of the Last Judgement by Hans Memling / animation โดย TOFU Studio ที่ออกแบบให้แก่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองกดานซ์ ซึ่งได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมด้านงานแอนิเมชันที่ชวนให้เห็นมุมมองเชิงลึกทางประวัติศาสตร์เบื้องหลังของงานศิลปะ

ฟูมิ ชิบะตะ หนึ่งในกรรมการตัดสินกล่าวว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการดีไซน์ที่ยอดเยี่ยม ตัวอย่างเช่น ผลงานการออกแบบจักรยานที่ผสานดีไซน์ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยี ที่ชื่อ DARE VSRu AEROROAD ชนะใจกรรมการได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมจากการซ่อนสายไฟและแบตเตอรี่ได้อย่างชาญฉลาด

รางวัลด้านนวัตกรรมการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน Golden Pin Concept Design Award 2020 — Innovative, Experimental Designs for Environmental Conservation and Renewable Energy มีผู้ได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมมีจำนวน 3 ราย โดยแต่ละคนได้รับเงินรางวัล 400,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน (ประมาณ 424,000 บาท)

นาธาน ยัง กรรมการตัดสินชาวสิงคโปร์กล่าวว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากไต้หวันในปีนี้มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่น และหวังว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในอนาคตจะให้ความสนใจว่าจะสร้างสรรค์ชิ้นงานที่จะสร้างผลดีต่อโลกนี้อย่างไร

ผลงานการออกแบบยอดเยี่ยมทั้ง 3 ราย ได้รับคำชื่นชมจากกรรมการในด้านความโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ ผลงาน The Call of the Forest ของนักออกแบบกราฟิกชาวไต้หวันใช้แรปเตอร์ ไดโนเสาร์นักล่าและข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และการคุกคามของมนุษย์เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับภูเขาและป่าไม้ของไต้หวัน ผลงาน Cyclone Catcher จากไต้หวันอีกชิ้นหนึ่งเป็นการออกแบบกังหันลมที่ใช้ความแรงลมพายุไต้ฝุ่นมาใช้เป็นพลังงาน ซึ่งนับเป็นการเอาชนะข้อจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบันจากการที่ไม่สามารถทำกังหันลมที่ทำงานได้ในขณะที่เกิดพายุลมแรง และผลงานชื่อ YEZO จากฮ่องกงที่โดดเด่นในการอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการสร้างที่พักที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

ในปีนี้นับเป็นครั้งแรกของงาน Golden Pin Concept Design Award ที่ได้ร่วมกับเอเซอร์มอบรางวัลพิเศษประจำปี ConceptD Award ให้แก่ Fist Font ผลงานการออกแบบตัวอักษรจาก Wenhenju Design สตูดิโอออกแบบในไต้หวัน เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

นิวนอร์มอล ในวาระก้าวสู่ปีที่ 40
งาน Golden Pin Design Award ได้เปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์ทั่วโลกประชันความสามารถหลังจากที่ได้พลิกโฉมของงานไปสู่การเป็นงานประกวดผลงานดีไซน์ระดับโลกมาตั้งแต่ในปี 2557 สำหรับในปีนี้ Golden Pin Design Award เปิดเวทีให้ผลงานด้านการดีไซน์ได้โชว์ความโดดเด่นในระดับโลก

ส่วน Golden Pin Concept Design Award ช่วยให้ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนและเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงได้ ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลทั้งสองประเภทเป็นจำนวนกว่า 8,000 ชิ้นงานจาก 27 ประเทศทั่วโลก

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมกรรมการมาพร้อมกันในสถานที่เดียวได้ จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกผลงานผ่านการประชุมระบบออนไลน์ ทำให้กรรมการที่อยู่ต่างสถานที่และโซนเวลาที่ต่างกันสามารถคุยกันเพื่อคัดเลือกผลงานทั้งในรอบแรก รอบสอง และรอบสุดท้าย คณะกรรมการตัดสินของ Golden Pin Design Award และ Golden Pin Concept Design Award ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นมืออาชีพในวงการ 85 คนจาก 15 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก อาทิ ฟูมิ ชิบาตะ, เอสุเกะ ตาชิกาวะ, มาร์โก้ คาซาแกรนด์, ซอนย่า ชีเฟอร์, เจอรัลด์ มาร์ค โซโต. นาธาน ยัง, และ แอรอน นีห์ หลังจากการประชุมกันหลายครั้ง คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ได้รับรางวัล Golden Pin Design Award ทั้งสิ้น 24 ราย ผู้ได้รับรางวัล Special Annual Award for Social Design จำนวน 2 ราย รางวัล Special Annual Award for Circular Design จำนวน 1 ราย

ส่วนรางวัล Golden Pin Concept Design Award มีผู้ได้รับรางวัล 3 รายในประเภท Best Design และ 1 รายในประเภท Special Annual Award — ConceptD Award

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Golden Pin Design Award ได้ที่
เว็บไซต์: GoldenPin.org.tw
Facebook: facebook.com/GoldenPinDesign
Instagram: instagram.com/GoldenPinDesign
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXMdYwrWcSo4wLPTkKb0KWA
Weibo: weibo.com/GoldenPinDesign
WeChat: 金点设计奖

สอบถามรายละเอียดการเพิ่มเติมได้ที่
เอกภพ พันธุรัตน์
โอกิลวี่ ประเทศไทย
โทร. 089-676-6234
Eakkapop.panthurat@ogilvy.com

You may also like...