นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2559

1 (1)

นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2559

21 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2559

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2559” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้าย จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 35 แห่งทั่วประเทศ มาจัดแสดงร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 129 ชิ้น  ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2559 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง  ประธานสภาคณะบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ  ในวันอังคารที่  21  มิถุนายน 2559  เวลา 11.00 น.  ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

1 (4)

นับตั้งแต่ปี 2552 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานศิลปกรรม อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนทั่วไปจะได้ชมผลงานศิลปะที่มีความโดดเด่นจากทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นการรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะ จำนวน 35 แห่ง 40 คณะ แบ่งเป็น นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันละ 2 คน ระดับปริญญาตรี สถาบันละ 3 คน  ส่งผลงานมาร่วมแสดงคนละ 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น  129 ชิ้น ประกอบด้วย ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม และงานจัดวาง เป็นต้น  นิทรรศการนี้จึงไม่เพียงแต่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นการแนะนำนิสิต นักศึกษา ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนอีกด้วย

1 (3)

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมปี 2559” เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่นิสิต นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น ในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2559 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง  เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 – 19.00 น.

The Best Art Thesis Exhibition 2016

21st June – 23rd July, 2016

The Queen’s Gallery proudly presents “The Best Art Thesis Exhibition 2016” gathering the thesis works created by bachelor’s and master’s degree art students in their senior year from 35 art institutions nationwide with 129 thesis art works from 21st June– 23rd July 2016. Assistant Professor Ekapong Tritrong, the president of Council of Fine and Applied Arts Deans of Thailand, will preside over the opening ceremony on Tuesday 21st June 2016, 11.00 AM at The Queen’s Gallery.

1 (5)

Since 2009, The Queen’s Gallery has continuously followed its missions in supporting young artists for exhibiting their works and in providing an opportunity for the public to witness remarkable works of art from students nationwide. Each student’s work of art has been well selected by professors and instructors from 40 faculties in 35 renowned art institutes. With the total of 129 works of art including sculptures, paintings, mixed media, and installation art, each institution had selected 2 outstanding works of art from master’s degree students and 3 outstanding works of art from bachelor’s degree students. Therefore, this project does not only aim to promote the art institutes but also to introduce art students as artists to the public.

1 (2)

Interested viewers are welcomed to witness “The Best Art Thesis Exhibition 2016” and to encourage outstanding works of arts from final year students. The exhibition will be on show for public viewers from 21st June– 23rd July 2016 at The Queen’s Gallery, Ratchadamnoenklang Road, Bangkok. Open daily (except Wednesdays) from 10 AM to 7 PM.

สอบถามข้อมูลติดต่อ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร.02-281-5360-1

You may also like...