มหกรรมการแสดงแสนหรรษา ครั้งที่ 18

1 (1)

 

มูลนิธิไชยวนา และ สถาบันปรีดี พนมยงค์
ขอเชิญร่วมงานรำลึก ครูองุ่น มาลิก

มหกรรมการแสดงแสนหรรษา ครั้งที่ 18 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
 13.00-14.00 น.    ซุ้มกิจกรรมสำหรับหนูๆเด็กๆที่ห้องกระจก โดยพี่ๆคณะละครยายหุ่น และ มะขามป้อม และการแสดงจากคิดแจ่ม
14.00 น.  เป็นต้นไป ชมการแสดงแสนนหรรษา ที่ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์

          พบกับ
  • น้องๆจากโรงเรียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา วัดวชิรธรรมสาธิต แม่จำปา แสนพรม
  • คณะละครยายหุ่น (ครูองุ่น มาลิก)
  • มะขามป้อม
  • Homemade Puppet
  • Domino Mime
  • Twinny Show


ชมฟรี 

 
ที่ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซ.ทองหล่อ
โทรสอบถามเพิ่มเติม 02 381 3860-1 
Facebook  :  Crescent Moon Theatre

ดูแลการจัดงานโดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร

เกี่ยวกับ ครูองุ่น มาลิก
ครูองุ่น มาลิก เป็นผู้เล็งเห็นความสำคัญของหุ่นเชิดมือว่ามีส่วนช่วยให้เด็กรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง เมื่อเด็กๆ ได้เล่นหุ่นเชิดมือจะมีโอกาสได้รู้จักตัวเอง และเข้าใจวิธีการที่จะเข้าใจผู้อื่นด้วย เด็กจะรู้จักการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น กิจกรรมหุ่นเชิดมือมีส่วนสร้างความเข้าใจระหว่างเด็กต่อเด็กด้วยกัน รวมทั้งผู้ใหญ่กับเด็กด้วย ครูองุ่น มาลิก ปรารถนาจะใช้หุ่นตระเตรียมจิตใจให้เด็กๆ รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างตัวเด็กเองกับหุ่น และจากหุ่นกับตัวละครที่สร้างขึ้นจากจินตนาการของเด็ก เด็กๆ จะได้รู้จักและเข้าใจโลกของเด็กที่ไร้ขอบเขตแห่งจินตนาการที่กว้างไกล ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ ครูองุ่นได้จัดทำโครงการหุ่นเชิดมือ ซึ่งจัดแสดงละครหุ่นตามชุมชนด้อยโอกาสต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและชนบท และอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ครู นักศึกษา นักกิจกรรมและนักพัฒนาฝ่ายเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ผลงานสร้างสรรค์สังคมของครูองุ่น มาลิก

• ก่อตั้ง สวนอัญญา สวนไผ่หิน เชียงใหม่
• ก่อตั้ง “เวชประชา” สนับสนุนส่งเสริมการอบรมสาธารณสุขเพื่อประชาชน
• สนับสนุนส่งเสริมให้ก่อตั้ง “กลุ่มแม่บ้านชุมชนอ่อนนุช”
• สนับสนุนส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม
• สนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา
• สนับสนุนส่งเสริม นักศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม
• ผลิตหุ่นมือให้เยาวชนทั่วโลก
• ก่อตั้ง “มูลนิธิไชยวนา” เพื่อช่วยเหลือเยาวชนและผู้ขาดโอกาส
• มอบที่ดินให้มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ เพื่อสร้างอาคารสถาบันปรีดี พนมยงค์ สำหรับดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและราษฎรไทยตามที่นายปรีดี พนมยงค์ ห่วงใย
• ก่อตั้งกองทุน “พุทธทาสภิกขุ” สำหรับส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา
• ก่อตั้งกองทุน “หมอเมืองพร้าว” สำหรับส่งเสริมงานสาธารณสุข
พ.ศ.2529 เริ่มป่วยเป็นโรคมะเร็ง เข้ารับการฉายแสง ฝังแร่

ถึงแก่กรรมวันที่ 21 มิถุนายน 2533 อย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลคามิลเลี่ยน

โทรสอบถามเพิ่มเติม 02 381 3860-1 
Facebook  :  Crescent Moon Theatre

You may also like...