มาลีมาเล่า ผ่าน……ระพีลีลา

ดอกไม้ สื่อสากลแฝงความหมายและความรู้สึกดีดี ที่มอบให้แด่คนสำคัญกันมายาวนาน ถูกถ่ายทอดในรูปแบบนูนต่ำ ที่สร้างสรรค์ด้วยเกรียงสีน้ำมัน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้วาดประทับใจสมัยประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันความประทับใจในเทคนิค ความรักในหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์ ได้ถูกถ่ายทอด บอกเล่าในรูปแบบเฉพาะของผู้วาด ผ่านงานแสดงศิลปะเดียวครั้งแรกในชีวิต “มาลีมาเล่า” ระพีลีลา

 

นิทรรศการ : มาลีมาเล่า ผ่าน……ระพีลีลา
ศิลปิน : ระพี ลีละสิริ
วันที่ : 3 – 27 พฤษภาคม 2558
สถานที่ : People’s Gallery P1-P2 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-214-6630

You may also like...