งานช่าง คำช่างโบราณ

อธิบายคำช่างโบราณ ทั้งงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ด้วยภาษาที่ง่าย กระชับ พร้อมภาพประกอบ 4สี ที่ผู้เขียนทำขึ้นมาเอง เพื่อความเข้าใจของผู้อ่าน ทั้งนี้ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย รวมทั้ง งานช่างโบราณ ซึ่งหนังสือที่ท่านเขียนขึ้นมานี้ มาจากประสบการณ์การค้นคว้าของท่านมาเกือบตลอดทั้งชีวิต แล้วถ่ายทอดลงไปในหนังสือเล่มนี้ เมื่ออ่านเสร็จจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเทคนิคการทำงานช่างโบราณว่ามีขั้นตอนอย่างไร และศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง ว่าทำไมถึงเรียกแบบนี้

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
ผู้แปล :
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ราคาปก: 495.00 บาท
ราคาขาย : 421.00 บาท
ที่อยู่ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-589-0020 ต่อ 1335
อีเมล : matichon_book@hotmail.co

You may also like...