กระทรวงวัฒนธรรม ป.ป.ส. มอบรางวัลหนังสั้นชนะเลิศต้านยาไอซ์โครงการ ปล่อยของ ๑

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะเลิศการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบหนังสั้นมากต่อต้านยาเสพติดภายใต้โครงการ “ปล่อยของ ๑” ในหัวข้อ “KNOCKOUT KNOCK ICE สังเวียนไอเดีย…น็อคไอซ์”

ในงานประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้น ณ CentralCourt ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีตัวแทนจากหลากหลายองค์กรเข้าร่วมนายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกว่า“หนังสั้นทั้ง ๑๐ ชิ้นของผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นผลงานคุณภาพที่แสดงถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างน่าประทับใจ  นอกจากนี้ ผลงานทั้งหมดยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นในสังคมโดยสาระสำคัญของทุกชิ้นงานล้วนมีเอกลักษณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิษภัยของการเสพยาประเภทไอซ์  ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนทั่วประเทศไม่ให้หลงไปกับโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ ว่า เสพแล้วจะหุ่นดีหรือช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งที่มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทและร่างกายสูงกว่ายาบ้าถึง ๘ –๑๐ เท่า”

ทางกระทรวงวัฒนธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นจากโครงการนี้จะมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าวอีกทั้งยังช่วยจุดประกายให้เยาวชนไทยใช้ความรู้ความสามารถที่มีไปในทางบวกผ่านทางการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมโดยรวมต่อไป

นายณรงค์  รัตนานุกูล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่า เวทีการประกวดผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อร่วมมือกันเยียวยาแก้ไขปัญหายาไอซ์ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนในสังคมต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน และผลงานที่ได้เข้ารอบมานั้นสามารถชี้สร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ฉุกคิดถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

“ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการดูแลจัดการปัญหายาเสพติด จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นกิจกรรมประกวดหนังสั้นมากในหัวข้อ “KNOCK OUT KNOCK ICE สังเวียนไอเดีย…น็อคไอซ์”ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า๒๐๐ ชิ้น ซึ่งนับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ เพราะชี้ให้เห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความมุ่งมั่นต้องการขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย”

สำหรับผลการแข่งขันโครงการปล่อยของ๑ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท

–    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ผลงานเรื่อง “โจ๊ก” โดยทีม ThossagunArt Attack จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี

–    ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ท่อ” โดยทีม TheFace Impact จาก สาขาวิชามีเดีย อาตส์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ได้รับประกาศนียบัตร และรางวัลเงินสด ๒๕,๐๐๐ บาท

–    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ ผลงานเรื่อง “สะท้อน” โดยทีม ขมิบ จาก โรงเรียน     มารีวิทย์ จังหวัดชลบุรี

–    ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “อย่าลอง ถ้าไม่อยากพัง” โดยทีมS.L. Studio Entertainment จาก สาขาวิชาภาพยนตร์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับประกาศนียบัตร และรางวัลเงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท

–    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ICE” โดยทีม Café Film จาก โรงเรียน      ศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

–    ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ความสุขที่ใกล้ตัว” โดยทีม Makerจาก สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัลชมเชยได้รับประกาศนียบัตร และรางวัลเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท

–    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่

๑.     ผลงานเรื่อง “ยอ.” โดยทีมยอ. จาก โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒.    ผลงานเรื่อง“ปาร์ตี้ยาไอซ์” โดยทีม ปาร์ตี้ยาไอซ์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีจังหวัดนนทบุรี

–     ระดับอุดมศึกษาได้แก่

๑.     ผลงานเรื่อง “Changedcolor” โดยทีม Lamp จาก คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๒.    ผลงานเรื่อง“เสียงที่ไม่ได้ยิน” โดยทีม Comlacq จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลขวัญใจมหาชน ซึ่งมาจากการโหวตลงคะแนนของประชาชนทั่วไป ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท

–    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ผลงานเรื่อง “โจ๊ก” โดยทีม ThossagunArt Attack จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี

–    ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ท่อ” โดยทีม TheFace Impact จาก สาขาวิชามีเดีย อาตส์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“ปล่อยของ ๑” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและป.ป.ส.เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศร่วมประกวดหนังสั้นมากความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที ภายใต้โจทย์ “KNOCK OUT KNOCK ICE สังเวียนไอเดีย…น็อคไอซ์” เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในการใช้ยาเสพติดโดยเริ่มดำเนินการเปิดรับผลงานมาตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๑กรกฎาคม ๒๕๕๕

สามารถชมผลงานที่ได้รับรางวัลได้ที่ : www.ปล่อยของ.net

 

You may also like...