ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ อาเซียน ประชาคมแห่งความหลากลายทางวัฒนธรรม

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “อาเซียน : ประชาคมแห่งความหลากลายทางววัฒนธรรม” โดย คุณธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดี เจ้าของผลงานชุดสายน้ำและคว​ามทรงจำ

ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 500 หนังสือดี (ประเภทสารคดี) ตามโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1010 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You may also like...