ตึกเก่า-โรงเรียนเดิม

ตึกเก่าทรงคุณค่า รากฐานและสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญต่อสถานศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมความสำคัญของอาคารเรียนหลังเก่า จำนวน ๑๖ แห่ง เช่น อาคารสุนันทาลัยของโรงเรียนราชินี, ตึกยาวของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, ตึกกอลมเบต์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนมิชชันนารีชาย-หญิงแห่งแรกในสยาม กรุงเทพคริสเตียน-วัฒนาวิทยาลัย เป็นต้น

โดยเล่าเรื่องราวของโรงเรียน ผ่านความสำคัญของอาคารเรียน ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอีกทั้งเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติทางการศึกษาของชาติ

ผู้แต่ง : ยุวดี ศิริ
ผู้แปล :
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ราคาปก : 190.00 บาท
ราคาขาย : 162.00 บาท
ที่อยู่ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-589-0020 ต่อ 1335
อีเมล : matichon_book@hotmail.com

You may also like...