KTC จัดทริปพิเศษ พอเพียงอย่างเพียงพอ สุดแดนบูรพาวิถีกับ KTC

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมทำดี “พอเพียงอย่างเพียงพอ…สุดแดนบูรพาวิถีกับเคทีซี” นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปจังหวัดสระแก้ว เพื่อเรียนรู้วิถีเกษตรและการใช้ชีวิตพอเพียงที่เรียบง่าย สัมผัสวิถีชาวนาอย่างแท้จริงที่ “กาสรกสิวิทย์” โรงเรียนสอนคนและควายให้ใช้ชีวิตพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ พร้อมร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 81,000 บาท เพื่อไถ่ชีวิตกระบือ โดยมีนายจักรวาล ตีทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

You may also like...