กรุงเทพฯ ยามราตรี

แหล่งรมณีย์และเภทภัยของคนกรุง สมัยรัชกาลที่ ๕-สงครามโลกครั้งที่ ๒ นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตยามค่ำคืนของคนกรุงเทพฯ ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก สมัยรัชกาลที่ ๕-สงครามโลกครั้งที่ ๒ และการกลายสภาพเป็นเมืองกลางคืน หมายถึงเมืองที่มีความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มต่างๆ ในเมืองที่ออกมาทำกิจกรรมยามค่ำคืนนอกบ้านกันมากขึ้น เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ไฟฟ้า ถนนหนทาง ยวดยานพาหนะ ตลอดจนร้านรวงและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ส่วนใหญ่เป็นสถานบันเทิงเริงรมย์แบบสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก

แต่กรุงเทพฯ ราตรีมีอะไรที่มากกว่าความบันเทิง ดังที่ผู้เขียนอธิบายว่า “มีทั้งช่วงเวลาของการทำงาน การหารายได้ การพักผ่อนหย่อนใจ การสังสรรค์สนทนาและการเฉลิมฉลอง รวมทั้งช่วงเวลาของความตื่นเต้นและตื่นกลัว ความเป็นส่วนตัวและโลกสาธารณะ ความเป็นสุนทรียะและอันตราย ความใกล้ชิดและความเปลี่ยวเหงา และเป็นช่วงเวลาของการหลบซ่อนและการปลดปล่อย”

ผู้แต่ง : วีระยุทธ ปีสาลี
ผู้แปล :
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ราคาปก : 190.00 บาท
ราคาขาย : 162.00 บาท
ที่อยู่ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-589-0020 ต่อ 1335
อีเมล : matichon_book@hotmail.com

You may also like...