พิพิธภัณฑ์ผ้าฯร่วมงาน เดอะ คัลเลอร์ส ออฟ ไทยแลนด์ ณ กรุงลอนดอน

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และสร้างการยอมรับของผู้บริโภคชาวต่างชาติด้านคุณภาพและมาตรฐานที่ดีของสินค้าไทย เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร จัดงานเทศกาล “เดอะ คัลเลอร์ส ออฟ ไทยแลนด์” (The Colours of Thailand) ณ ศูนย์การค้า เวสต์ฟิลด์ เชพเพิร์ด บุช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ณัฏฐวรรณ ตันหยงมาศ รองหัวหน้าโครงการฝ่ายบริหารและพัฒนา พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดเผยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “เพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้เข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์จากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งได้รับการออกแบบจากนักออกแบบชั้นนำของไทย เช่น นาการ่า (Nagara), สัญชัย (Sanchai), ฮุคส์ (Hook’s), ฟลายนาว (Fly Now), อิชชู่ (Issue) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของผ้าไทยและการออกแบบที่เป็นสากล นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความสวยงามและคุณภาพของสินค้าไทย และกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวอังกฤษนำผ้าไทยไปใช้ในชีวิตประจำวัน”

“เดอะ คัลเลอร์ส ออฟ ไทยแลนด์” เป็นหนึ่งในงานเทศกาลไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่จัดขึ้นในสหราชอาณาจักร ภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมี่ยมของไทย, งานฝีมือ, อาหารและบริการต่างๆ ตลอดจนมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยวันละ 2 รอบ อาทิ มวยไทย การแสดงดนตรีและรำไทย เป็นต้น ตลอดจนมีการสาธิตการทำอาหารไทย ที่ได้รับความสนใจจากชาวอังกฤษเป็นอย่างมาก

สำหรับงานเทศกาลดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวอังกฤษเข้าใจประเทศไทยมากขึ้น ทั้งด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และสินค้าของไทย เนื่องจากในปัจจุบันมีชาวอังกฤษมากกว่า900,000 คน ที่เดินทางมายังประเทศไทยในแต่ละปี ทำให้นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษติด 3 อันดับแรกของจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรปที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย

นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลไทยครั้งใหญ่ในต่างแดน ที่พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้มีโอกาสร่วมเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมไทยให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์แก่สายตา สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ที่ทรงอนุรักษ์ และสืบทอดศิลปะพื้นบ้านที่ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศไทยมาจวบจนถึงปัจจุบัน

บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด
โทร : ๐๒-๒๕๒-๕๖๙๙

You may also like...