Thaiwijit Puengkasemsomboon

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ เกิดที่จังหวัดปัตตานี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และเข้าศึกษาภาพพิมพ์ที่ประเทศโปแลนด์ ไทวิจิตเป็นศิลปินไทยร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานหลากหลาย

เป็นผู้นำในกลุ่มงานจิตรกรรมแอ๊บสแตรกเอ็กเพรสชั่นนิสม์ และสร้างสรรค์งานออกแบบ งานประติมากรรม รวมถึงงานภาพพิมพ์ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไทวิจิตได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จากการแสดงนิทรรศการหลายครั้ง

ปัจจุบัน ไทวิจิตพำนักและสร้างสรรค์ผลงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

You may also like...