สมาคมฝรั่งเศสจัดการประกวด Promo Culturethèque

เนื่องในโอกาสการเปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลที่มีชื่อว่า “ห้องสมุดวัฒนธรรม” สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพร่วมกับฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดการประกวดการสร้างสรรค์ภาพประชาสัมพันธ์โดยใช้ชื่อว่า “Promo Culturethèque”

การประกวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ของ นักศึกษาผู้มีพรสวรรค์ โดยให้นักศึกษาออกแบบภาพที่จะถูกนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดวัฒนธรรมทั่วประเทศไทย หากท่านประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ เพียงส่งภาพประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์ JPEG (ขนาด A5 ที่ความละเอียด 300 dpi) มาที่ อีเมล concours@afthailande.org ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2014 ภาพประชาสัมพันธ์นี้จะต้องไม่มีข้อความใดๆ ปรากฏอยู่ มีแต่เพียงโลโก้ของห้องสมุดวัฒนธรรม การตัดสินจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนด้วยกันคือ ขั้นแรก จะเป็นการคัดเลือกภาพที่ดีที่สุดของแต่ละมหาวิทยาลัย ขั้นสุดท้าย จะเป็นการคัดเลือกระดับประเทศ โดยเลือกภาพที่ดีที่สุดสามอันดับแรกจากผู้ชนะเลิศของทุกมหาวิทยาลัย

หัวข้อของอีเมลจะต้องเขียนว่า “Promo Culturethèque” ใน อีเมล จะต้องระบุชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของ ผลงาน รวมถึงชื่อมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่เรียนอยู่ด้วย

การประกวดจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม ถึงวันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศผลทางเว็บไซต์ของสมาคมฝรั่งเศสในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละมหาวิทยาลัยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครห้องสมุดวัฒนธรรมเป็นเวลา 3 ปี
รางวัลระดับประเทศ :
รางวัลที่ 1 : อุปกรณ์ที่ใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Reader 1 เครื่อง (มูลค่า 6,000 บาท)
รางวัลที่ 2 : คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส 1 เทอม (3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ที่สมาคมฝรั่งเศสแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทย (มูลค่า 4,500 บาท)
รางวัลที่ 3 : คูปองเงินสดสำหรับซื้อหนังสือที่ร้าน Carnet d’Asie 1 ใบ (มูลค่า 2,000 บาท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 02-670-4240
อีเมล : mediatheque@afthailande.org
เว็บไซต์ : www.afthailande.org

You may also like...