ให้โอกาส

ดร.มัทนา สานติวัตร (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อแนะนำเรื่องการเรียนและข้อปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยมีผลการเรียนดี และมีผลงานและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมปองทิพย์ อาคาร C2 ชั้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

You may also like...