Swallow The Love

“รัก… กลืนกิน” คือ นิทรรศการศิลปะจากศิลปินหญิงสาว ชญานิษฐ์ ม่วงไทย ซึ่งจะนำเสนอผลงานภาพพิมพ์เทคนิคผสมอันพลุ่งพล่านไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างรุนแรง

ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความรัก ความปรารถนา ความลุ่มหลงคลั่งไคล้ อารมณ์เสน่หาที่ครอบงำจิตใต้สำนึกผสมผสานกับกระบวนการของศิลปะภาพพิมพ์อันเป็นแบบแผนส่วนตัวของศิลปิน ส่งผลให้งานศิลปะชุดนี้เป็นเสมือนการปลดปล่อยจินตนาการอันเร้นลึกที่สามารถสั่นสะเทือนความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างน่าสนใจ

นิทรรศการ : “รัก… กลืนกิน” (Swallow… The Love)
ศิลปิน : ชญานิษฐ์ ม่วงไทย
วันที่ : 26 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2557
สถานที่ : ARDEL Gallery of Modern Art
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-422-2092
อีเมล : ardelgallery@gmail.com, ardelworkshop@gmail.com

You may also like...