SUMMER CAMPUS ’14 เรียนภาษาฝรั่งเศสกันเถอะ !

ถ้าคุณเป็นนักเรียนมัธยมหรือนักศึกษามหาวิทยาลัย ช่วงปิดภาคเรียนนี้ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจัดหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส 35 ชั่วโมง ตั้งแต่ระดับ เริ่มต้น – ระดับเสริมทักษะ – ระดับพัฒนาตนเอง พร้อมเวิร์คช็อปให้เลือกเรียนกันเป็นพิเศษ

4 เวิร์คช็อปพิเศษ ได้แก่
เวิร์คช็อปฝึกภาษาฝรั่งเศสผ่านบทละคร
เวิร์คช็อปฝึกภาษาฝรั่งเศสผ่านการร้องเพลง
เวิร์คช็อปฝึกภาษาฝรั่งเศสด้วยการเขียนและบันทึก เสียงแบบรายการวิทยุ
เวิร์คช็อปเสริมความรู้เกี่ยวกับประเทศและวิถีชีวิตแบบฝรั่งเศส

เรียนเวลา 9.00-12.15 น.
– 21 เม.ย. ถึง 9 พ.ค. หรือ
– 29 พ.ค. ถึง 13 มิ.ย. หรือ
– 2 – 18 ก.ค. หรือ
– 22 ก.ค. ถึง 18 ส.ค.

ราคารวม : 6,525 บาท (หลักสูตรนี้รวม: คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส 30 ชั่วโมง เวิร์คช็อป 5 ชั่วโมง บัตรนักเรียน อายุ 1 ปี และค่าธรรมเนียมการสมัคร)

พิเศษ ! ทางสมาคมฝรั่งเศสเปิดให้ร่วมชิงทุนจากสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อลงเรียนคอร์สนี้ จำนวน 10 ทุน ! (ข้อมูลเพิ่มเติม : www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande)

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
179 ถนนวิทยุ
เบอร์โทร. 02-670-4210-11
อีเมล : info.bangkok@afthailande.org

You may also like...