การบรรยายและสาธิตการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ

เจแปนฟาวน์เดชั่น ร่วมกับห้างสรรพสินค้าอิเซตัน อุดมการ์เด้น และบริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด จัดการบรรยายและสาธิตการจัดดอกไม้แบบญีปุ่น หรืออิเคบานะ รวมทั้งการนำฝึกปฏิบัติโดยอาจารย์มิจิโกะ นาคายามะ นักจัดดอกไม้อิเคบานะมืออาชีพจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ผู้มีประสบการณ์บรรยายและสาธิตการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศในภูมิภาคอุษาคเนย์มากมาย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

อาจารย์นาคายามะจะบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอิเคบานะโดยยึดเนื้อหาจากหนังสือที่เธอเขียนเอง ชื่อ “500 ปีอิเคบานะ” ส่วนการฝึกปฏิบัติจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักนำวัตถุดิบใกล้ตัว และที่สามารถหาได้ในชีวิตประจำวันมาใช้ในการจัดดอกไม้

อาจารย์มิจิโกะ นาคายามะ วิทยากรจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ 


กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557  เวลา 14.00-16.30 น.

14.00-15.30 การบรรยาย

15.30-15.40 พัก 10 นาที

15.40-16.30 การสาธิต และฝึกปฏิบัติจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ

สถานที่ : โกจิโซ สเปซ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ถนนราชดำริ

**หมายเหตุ รับไม่จำกัดจำนวน สำหรับผู้ต้องการเข้าฟังการบรรยายและชมการสาธิต
รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ท่านเท่านั้น สำหรับผู้ต้องการฝึกปฏิบัติ โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าฟังการบรรยายด้วย จึงจะมีสิทธิ์สำรองที่นั่งการฝึกปฏิบัติได้

สำรองที่นั่งการฝึกปฏิบัติได้ที่คุณดวงใจ มีกังวาล โทร : 02-260-8560-4 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

 

You may also like...